MAQASID AL-SYARIAH (LBG3063) COURSE OUTLINE 

مقاصد الشريعة

تتناول هذه المادة دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث المفهوم، والنشأة، والتطور، والأنواع، وطرق الكشف، والإثبات. كما تُعنى المادة بإلقاء الضوء على قضية التعليل وعلاقته بالمقاصد، وتتناول المادة أيضاً الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، كما تتناول الحاجيات والتحسينات. وتُعنى المادة أيضاً ببيان مقاصد العبادات والزواج والتصرفات المالية والعقوبات، وبعض القضايا المعاصرة والمسائل المستجدة على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

Kursus ini membincangkan Objektif Syariah (maqasid syariah) dari segi definasi, kemunculan, perkembangan, jenis-jenis, dan cara-cara menjelaskan serta menentukan sesuatu perkara/hukum. Juga menerangkan isu ‘illat/ta’lil dan hubungannya dengan maqasid syariah. Ia juga akan mempelajari lima (5) keperluan utama (dharuriyat khamsah) iaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta disamping menerangkan keperluan (hajiyat), keperluan pelengkap (tahsiniyat) dan juga objektif ibadat, perkahwinan, urusan kewangan dan hukuman (uqubat) serta isu-isu masa kini yang sentiasa berkembang, dengan bersumberkan kepada objektif syariah Islam.

تتناول هذه المادة دراسة مفصَّلة عن التعارض والترجيح، ويتراوح تناول هذه المادة بين ماهية التعارض والترجيح ومباحث التعارض بين الأدلة والنصوص الشرعية وكيفية الجمع بين النصوص المتعارضة أو ترجيح بعضها على بعض. وتركز المادة على معرفة آراء الفقهاء الأصوليين حول قضايا مختارة في مجال التعارض والترجيح ومعرفة أسباب اختلافاتهم واستدلالاتهم.


تتناول هذه المادة دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث المفهوم، والنشأة، والتطور، والأنواع، وطرق الكشف، والإثبات. كما تُعنى المادة بإلقاء الضوء على قضية التعليل وعلاقته بالمقاصد، وتتناول المادة أيضاً الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، كما تتناول الحاجيات والتحسينات. وتُعنى المادة كذلك ببيان مقاصد العبادات والزواج والتصرفات المالية والعقوبات، وبعض القضايا المعاصرة والمسائل المستجدة على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

Kursus ini membincangkan Objektif Syariah (Maqasid Syariah) dari segi definasi, kemunculan, perkembangan, jenis-jenis, dan cara-cara menjelaskan serta menentukan sesuatu hukum. Juga menerangkan isu ‘illat (ta’lil) dan hubungannya dengan maqasid syariah. Ia juga akan membincangkan lima (5) keperluan utama (dharuriyat khamsah) dalam Syariah iaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, disamping menerangkan keperluan (hajiyat), keperluan pelengkap (tahsiniyat) dan juga objektif ibadat, perkahwinan, urusan kewangan dan hukuman (uqubat) serta isu-isu masa kini yang sentiasa berkembang, dengan bersumberkan kepada objektif syariah Islam.