BACKUP FROM SEM I 2016/2017


Date:  5 October 2017

Dear all students,


1. NEXT WEEK WILL BE OUR E-LEARNING SESSION


2. PLEASE ANSWER THE FORUM GIVEN BELOW


3. PLEASE SUBMIT THE ASSIGNMENT BY SOFT COPY THROUGH THE FOLDER IN THE ASSIGNMENT COLUM 


Warm wishes

Dr Nurulwahidah Fauzi


Kursus ini dibina untuk pelajar tahun tiga dengan matlamat menyediakan pelajar dengan kemahiran mempraktikkan kaedah-kaedah ulama Al-Quran dan Hadis dalam isu-isu terkini, serta mengkaji perkembangan dan cabaran pengajian Al-Quran dan Hadis dalam mendepani perkembangan teknologi terkini seperti internet dan lain-lain.