SEMESTER II 2015/2016

تتناول هذه المادة الدراسة عن الاجتهاد ومذاهبه بداية من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور المذاهب الفقهية. التركيز يكون على مناهج وأصول استنباط الأحكام عند الأئمة الأربعة وهم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وكما ستناقش المادة مناهج الأئمة الأخرى مثل ابن حزم والليث بن سعد و الأوزاعي. وبعد ذلك يتم المقارنة بين هذه المناهج. 

Kursus ini membincangkan tentang ijtihad dan -alirannya, bermula daripada zaman Nabi (s.a.w) sehingga munculnya mazhab-mazhab. Penekanan diberikan kepada pengenalan 4 mazhab yang masyhur iaitu Hanafi, Maliki, Shaficiy dan Hanbali dengan mengenalpasti latar belakang imam-imam mazhab tersebut, fiqh  dan usul mazhabnya serta metodologi mereka dalam mengeluarkan hukum. Di sampingaliran itu juga,  dilakukan perbandingan usul dan metodologi mazhab-mazhab tersebut antara satu sama lain. Kursus ini juga mengkaji metodologi fuqaha yang lain seperti Ibn Hazm, al-Laith ibn Sacad dan al-Auzaciyy.


تتناول هذه المادة دراسة مفصَّلة عن التعارض والترجيح، ويتراوح تناول هذه المادة بين ماهية التعارض والترجيح ومباحث التعارض بين الأدلة والنصوص الشرعية وكيفية الجمع بين النصوص المتعارضة أو ترجيح بعضها على بعض. وتركز المادة على معرفة آراء الفقهاء الأصوليين حول قضايا مختارة في مجال التعارض والترجيح ومعرفة أسباب اختلافاتهم واستدلالاتهم.


.تعتبر المادة عرضاً أساسياً مبدئياً يجمع بين مجالَيْ فقه العبادات والمناكحات في حقل واحد. وتدرس الموضوعات الأساسية حول العبادات، وهي أحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم والحج والعمرة، والمسائل ذات الصلة بها. وأما القسم الثاني فيتطرق إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالزواج كتعريف النكاح ومقدماته، وأركان النكاح، وشروطه، والآثار المترتبة عليه ، كما يركز على قضية الطلاق والخلع والفسخ والأمور ذات العلاقة بها. وتركز المادة على فقه الشافعي بدون إغفال تناول المناقشات الأوَّلية التي تدور في المذاهب الأخرى، من دون التركيز عليها لأن مجالها الفقه المقارن


Subjek ini merupakan pengenalan asas terhadap dua bidang ilmu fiqh yang merangkumi fiqh ibadat dan munakahat dan ditawarkan dalam satu subjek. Ia menyentuh perkara-perkara asas dalam ibadah seperti hukum bersuci, solat, zakat, puasa, haji dan umrah, juga masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Bahagian kedua pula menyentuh kepada perbincangan aspek-aspek yang berkaitan perkahwinan seperti pengertian pernikahan, rukun-rukun nikah, syarat-syarat pernikahan juga kesan-kesan dari perkahwinan. Subjek ini juga membincangkan permasalahan talak, khulu’, fasakh, juga perkara-perkara yang berkaitan. Perbincangan difokuskan kepada fiqh al-Syafie di samping penelitian juga dilakukan terhadap pandangan mazhab-mazhab yang lain hanya pada isu-isu yang bersesuaian.

تتناول هذه المادة مقدمة علم أصول الفقه من حيث تعريفه، وتاريخ نشأته وفوائد تعلّمه وتدوينه وطريقة الأصوليين فيه. وتركّز أيضا على المباحث الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي من بيان حقيقته وأقسامه بالتفصيل وهي الحكم التكليفي والوضعي، وكذلك العزيمة والرخصة، كما تعنى المادة أيضا ببيان المباحث المتعلقة بالحاكم ومسألة التحسين والتقبيح، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف ومباحث أهليته، وعوارض الأهلية

This course deals with the legal aspects of Islamic finance including its practices in Malaysia. It exposes the students to the regulatory frameworks of Islamic finance, which centred on examination of relevant statues, case law, and jurisdiction of the courts and the role of Shariah advisory council. Thae main statutes introduced in this course are Islamic Financial Services Act 2013, Capital Market and Services Act 2007 and Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701). Apart from that, this course will deal extensively on the jurisdiction of the courts and the decided cases relating to Islamic banking and finance. As an addition to the content of the course, this course will also briefly expose the students the concept of takaful, types of takaful and the laws relating to it. As an addition to the content of the course, this course will also expose the students to the concept of al-Rahnu and Islamic securities and the laws relating to the areas.